Εξειδικευόμαστε ΡΩΜΝΑΚΗΣ Σ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Εισαγωγές – Εμπορία – Εξαγωγές ανταλλακτικών αυτοκινήτου

Κεντρικό:
Ανδρέου Γεωργίου 12 - 14
Τ.Κ. 54627, Θεσσαλονίκη
Τ. 2310 521 202, 2310 523 200
F. 2310 523 005

Υποκατάστημα:
Λαγκαδά 27
Τ.Κ. 54629, Θεσσαλονίκη
Τ. 2310 539220
designed & developed by Planoweb